top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. OBECNÉ

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na stránky dostupné na: www.bestofthebest.cz ("stránky") kde my, Best of the Best z.s., se sídlem Zenklova 24/54, Libeň, 180 00 Praha 8 sbíráme jisté osobní údaje. Best of the Best z.s. ("My, „nás“ nebo „Best of the Best“) je správcem

shromážděných a zpracovávaných osobních údajů.

Přečtěte si prosím pozorně tyto zásady ochrany osobních údajů, protože obsahují důležité informace, které vám pomohou pochopit, jak nakládáme s osobními údaji, které nám poskytnete nebo které získáme prostřednictvím webu ("osobní údaje").

 

 

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A JAK POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Větší část našich stránek můžete používat, aniž byste nám museli poskytnout osobní údaje. Pro využívání některých služeb a pro některé z účelů stránek je třeba poskytnout osobní údaje, abychom byli schopni poskytnout vám požadovánu službu nebo produkt nebo se účastnit některé aktivity. Požadovány informace označené na našich stránkách hvězdičkou jsou povinné. Pokud nám neposkytnete požadované informace, službu nebo produkt vámnebudeme moci poskytnout, nebo se nebudete moct účastnit aktivity. Kromě informací, které nám musíte poskytnout za účelem vaší účasti na aktivitách / kampaních, shromažďujeme

určité informace, když navštívíte náš web.

 

- účast na soutěžích a kampaních

Pokud se účastníte soutěží nebo událostí (včetně propagačních akcí s výhrami (včetně dárků, okamžitých

výher a online soutěžích, mobilních, přes sociální média nebo aplikace)), věrnostních a odměňovacích

programů, výzev k aktivitě a geograficky cílené aktivity (včetně gamifikace a SMS), v závislosti na kampani, losování nebo soutěži budete požádáni o své jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Tyto informace potřebujeme za účelem zpracování vaší účasti v aktivitě a k tomu, abychom s vámi mohli

komunikovat. Všechny informace o vaší účasti v našich soutěžích uchováme po dobu maximálně 1 roku po skončení soutěže, pokud pravidla soutěže nebo zákon nestanovují jiné. Informace nebudou použity k jiným účelům, pokud jste o těchto účelech nebyli výslovně informováni a / nebo jste nebyli požádáni o předchozí souhlas. Pokud se účastníte soutěže a registrujete vaši skupinu budete požádáni o údaje členů taneční skupina, a to: Jména a Příjmení a datum narození. Tyto informace potřebujeme za účelem potvrzení zařazení do správné věkové kategorie.

 

- informace, když nás kontaktujete

Pokud navštívíte naše stránky a máte dotaz nebo jinou poznámku, můžete nás kontaktovat přes náš kontaktní

formulář. Budete požádáni, abyste uvedli své jméno a e-mailovou adresu a samozřejmě informace o vaší

zprávě. Tyto informace použijeme pouze k zodpovězení vaší otázky. Zaregistrujeme vaše žádosti, dotazy a

naše odpovědi a další kroky k vyřízení vaší žádosti. Veškeré informace uchováme po dobu 6 měsíců po

vyřešení vaší otázky nebo stížnosti nebo uzavření dotazu.

 

- informace o vaší návštěvě a používání našich stránek

Shromažďujeme určité informace při návštěvě naších stránek, jako je vaše IP adresa, které stránky si

prohlížíte, kategorie zařízení, přehlížeče, typ internetového prohlížeče, kliknutí a zobrazení. Informace o

používání naších stránek a služeb nám umožňují vytvářet segmenty, které představují skupiny návštěvníků

stránek nebo zákazníků s množstvím společných charakteristik, jako jsou věková skupina, pohlaví nebo

region. Pravděpodobně vás přidáme do jednoho z těchto segment. Segmenty se používají k přizpůsobení

stránek a například na změnu pořadí výsledků vyhledávání nebo místa, kde umisťujeme určité nabídky, takže

je pravděpodobnější, že je uvidíte. Můžeme také použít segmenty na zobrazování inzerátů online, o kterých

si myslíme, že jsou pro vás relevantní a na posílaní marketingových sdělení.

Tyto osobní údaje používáme v rámci našich oprávněných zájmů, abychom mohli propagovat naše produkty

a služby našim zákazníkům a návštěvníkům stránek, abychom mohli oslovit více návštěvníků stránek, zlepšit

prodej našich produktů a služeb. Tyto osobní údaje budeme uchovávat různě, maximálně však 14 měsíců.

 

- personalizovaný marketing

Informace o vašich online vyhledáváních a aktivitě na sociálních médiích (jako jsou Twitter, LinkedIn,

Google, Facebook & Instagram, TikoTok) (kliknutí a zobrazení), vašich nastaveních na našich stránkach, vašich

požadavcích ohledně zákaznických služeb a historie kontaktů mohou být kombinovány. Tyto informace nám

umožňují vytvořit profil s vašimi zálibami a porovnat ho s dalšími online informacemi o vás (například

používáním služeb na Facebooku nebo Google Custom nebo podobnými službami v rozsahu povoleném

příslušnými zákony), abychom mohli používat různé kanály pro správu vztahů s vámi a propagaci našich

produktů a služeb prostřednictvím e-mailu, pošty, sociálních médií, telefonu nebo online reklamy, které

mohou zahrnovat personalizaci marketingového obsahu a nabídky webových stránek, zejména když

používáme platformy pro správu dat, takže jsou přizpůsobeny vašim preferencím.

 

- marketingové sdělení

Obchodní a marketingové informace vám můžeme zasílat různými způsoby. Můžete se přihlásit k odběru

obchodních sdělení (např. newsletter). V takovém případě použijeme k zasílání našich obchodních sdělení

vaše kontaktní údaje (jako je vaše e-mailová adresa nebo telefonní číslo), které jste nám poskytli. Kromě

toho budete také automaticky přidáni do naší databáze zákazníků, když si u nás zakoupíte produkt/službu, a proto budete dostávat sdělení o podobných produktech nebo službách, pokud v době nákupu nebudete namítat proti tomuto zpracování osobních údajů. Pokud si již nepřejete dostávat od nás žádné komerční zprávy, můžete se kdykoli odhlásit pomocí funkce odhlášení v každé e-mailové zprávě. V případě existujícího obchodního vztahu je v našem oprávněném zájmu použít osobní údaje k zasílání informací o našich produktech stávajícím zákazníkům. Vyžaduje-li to zákon, požádáme o předchozí souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Po deaktivaci přijímání obchodních sdělení odstraníme vaše kontaktní údaje, pokud se nepoužívají a neuchovávají i pro jiné účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Osobní údaje budeme uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu, pro které byly osobní údaje shromážděny

nebo po kterou nám to stanovuje zákon.

 

- údržba a optimalizace naší webové stránky

Vaše osobní údaje se použijí i na údržbu a analýzu naší webové stránky s cílem řešení problému s výkonem,

včetně odstranění problémů, analýzy dat, testování, údržby systému, podpory, reportingu a hostování dat,

zlepšení dostupnosti a uživatelského zážitku z našich stránek a zajištění internetové stránky proti podvodům.

Zaznamenáváme celkové používání našich webových stránek.

Naše používání vašich osobních údajů pro tyto účely je nezbytné pro naše oprávněné zájmy a informace

budou uchovávány po dobu maximálně 14 měsíců. Protokoly o používání našich webových stránek budou

smazány do 14 měsíců po vytvoření.

 

 

3. JAK SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje a údaje o souborech cookie budeme sdílet, pouze pokud nám to umožňuje zákon. To znamená, že požádáme o předchozí souhlas, pokud by to měl být zákonný základ (například když sdílíme údaje o cookies). Pokud můžeme použít náš oprávněný zájem, tak to uděláme. To je případ, když vytváříme agregované marketingové statistiky nebo segmenty. Je možné, že budeme muset sdílet osobní údaje s třetími stranami, aby nám pomohli poskytovat vám služby a produkty a provozovat naši webovou stránku. Tyto třetí strany zahrnují:

· poskytovatele služeb, kde je to nutné k poskytnutí služby a na poskytování služeb analýzy dat,

· poskytovatelé služeb, kteří nám pomáhají organizovat soutěže

· reklamní společnosti první a třetí strany

· mediální agentury

· poskytovatelé sociálních médií

 

 

4. BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přijali jsme odpovídající technické, fyzické a organizační opatření na ochranu osobních údajů shromážděných

prostřednictvím webových stránek před zneužitím nebo náhodným, neoprávněným nebo nezákonným zničením, ztrátou, změnou, zveřejněním, získáváním nebo přístupem, které jsou v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně osobních údajů. Žádná internetová lokalita však nemůže být 100-procentně bezpečná a nemůžeme nést odpovědnost za neoprávněný nebo neúmyslný přístup, který je mimo naši kontrolu. Naše webová stránka může obsahovat odkazy na jiné weby. Nejsme zodpovědní za praktiky, obsah nebo bezpečnost osobních údajů používaných těmito jinými webovými stránkami, na které se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů. Doporučujeme, abyste si vždy pozorně přečetli zásady ochrany osobních údajů na těchto jiných webech.

 

 

5. UCHOVÁVANÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je požadováno zákonem, nebo tak dlouho, jak je nezbytné k poskytnutí jakýchkoli požadovaných služeb nebo jak vyžadují jiné účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Specifický termín uchovávání je uveden v těchto Zásadách ochrany osobních údajů pro každý z příslušných účelů. Uděláme přiměřené kroky k zničení nebo anonymizaci osobních údajů, které vlastníme, pokud již nejsou potřebné pro výše uvedené účely nebo po uplynutí stanoveného období uchovávání.

 

 

6. SOUBORY COOKIE

Velká část informací uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů se shromažďuje prostřednictvím

souborů cookie a podobných technik. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které obsahují malé množství informací, které se stahují a mohou být uloženy na vašem uživatelském zařízení, například v počítači, smartphonu nebo tabletu. Techniky, které používáme mohou být podobné souborem cookie, jako např. trackovací pixely, javascrit, značky a webové majáky (“web beacons”). Tyto soubory cookie a podobné postupy jsou někdy potřeba k zapamatování nastavení účtu, jazyka a země, ale také nám umožňují měřit a analyzovat vaše chování na naší webové stránce a zobrazovat vám personalizované nabídky na našem webu nebo na webech třetích stran. Před zahájením používání cookie Vás požádáme o souhlas s jejich přijmutím a používáním.

 

 

7. SOCIÁLNÍ MÉDIA

Můžete se rozhodnout sdílet informace na naší webové stránce prostřednictvím sociálních médií, jako např.

Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok. To znamená, že informace, které sdílíte, se jménem a preferencemi, budou viditelné pro návštěvníky vašich osobních stránek. Doporučujeme vám, abyste si důkladně přečetli zásady ochrany osobních údajů těchto sociálních médií, protože se vztahují na zpracování vašich osobních údajů těmito stranami.

 

 

8. VAŠE PRÁVA NA PŘÍSTUP, OPRAVU, VYMAZÁNÍ, OMEZENÍ, NAMÍTANÍ A

PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům a jejich výmaz, požadovat omezení zpracování nebo právo ukončit zpracován nebo používaní vašich osobních údajů k profilování, máte právo získat přehled osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud využijete (některé) své volby a práva, možná již nebudete moci zcela nebo zčásti využívat služby naší webové stránky. Máte také právo v jistých případech podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (posta@uoou.cz).

 

 

9. AKTUALIZACE

Tyto Zásady ochrany osobních údajů budeme kontrolovat a čas od času aktualizovat. Jakékoliv změny v těchto

zásadách budou zveřejněny na naší webové stránce a v rozsahu, který je důvodně možný, vás o nich budeme

informovat.

 

 

10. KONTAKT

Chcete-li uplatnit kterékoliv z vašich práv uvedených výše, nebo pokud máte jakýkoli jiný dotaz, nebo stížnost

ohledně ochrany osobních údajů nebo způsobu jakým vaše údaje zpracováváme, můžete nás kontaktovat přes

info@bestofthebest.cz

Správce: Best of the Best, z.s. se sídlem: Zenklova 24/54, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 177 30 058

 

 

 

 

 

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

 

Best of the Best z.s., se sídlem Zenklova 24/54, Libeň, 180 00 Praha 8 (dál jen jako"My, „nás“ nebo „Best of the Best“) používá soubory cookie, aby vám její internetové stránky poskytovaly co nejlepší služby. Pokud

chcete naše internetové stránky https://www.bestofthebest.cz (dále jen jako „stránky“) plně

využívat, váš počítač, tablet nebo mobilní telefon musí nastavit soubory cookie. Pokládáme za důležité vás

informovat o tom, jaké soubory cookie naše stránky používají a k čemu tyto soubory slouží. Naší snahou je

chránit vaše soukromí a současně vám na našich stránkách poskytovat co nejlepší služby.

 

 

CO JSOU TO SOUBORY COOKIE?

Soubory cookie jsou malé textové soubory obsahující nepatrné množství informací, které jsou staženy a mohou

být uloženy do vašeho zařízení, např. počítače (nebo jiného zařízení s připojením k internetu, jako např.

chytrého telefonu nebo tabletu). Můžeme používat i další podobné techniky, jako např. pixely, webové signály

(web beacons) a otisky zařízení (device fingerprints). V zájmu sjednocení terminologie jsou všechny tyto

kombinované techniky dále označeny jako „soubory cookie“.

Tyto Zásady používání souborů cookie popisují, jaké soubory cookie používáme a proč. Kompletní informace o

tom, jaké další údaje o vás můžeme shromažďovat a jak můžeme vaše osobní údaje používat, najdete v našich

Zásadách ochrany osobních údajů .

 

 

SOUBORY COOKIE POUŽÍVANÉ NA STRÁNKÁCH

Kliknutím na „Ano“ na banneru cookie dáváte společnosti Best of the Best souhlas s umístěním a / nebo čtením

souborů cookie. Používá se několik různých typů souborů cookie: 1) funkční soubory cookie, 2) analytické

soubory cookie a 3) reklamní soubory cookie. Jedná se mimo jiné o „session cookie“, což jsou dočasné soubory

umožňující sledovat vaše aktivity během relace prohlížeče. Zavřením prohlížeče dojde k odstranění těchto

session souborů cookie z vašeho zařízení. Ostatní typy souborů cookie jsou trvalé a mohou být ve vašem zařízení uloženy po dobu, která je pro ně stanovena. Naše stránky soubory cookie používají k následujícím účelům:

 

FUNKČNÍ SOUBORY COOKIE

Funkční soubory cookie jsou nezbytné, pomáhají vám při pohybu na stránkách a zvyšují uživatelskou

přívětivost stránek pro jejich návštěvníky. Tyto soubory cookie zajišťují, že musíte projít věkovou

branou pouze jednou a že váš košík je uložen během všech kroků procesu placení. Tyto soubory

cookie dále přispívají k bezpečnosti stránek a k jejich základní funkcionalitě.

 

 

ANALYTICKÉ SOUBORY COOKIE

Analytické soubory cookie nám pomáhají porozumět chování návštěvníků a používání stránek na

základě agregovaných údajů. Tyto soubory cookie slouží například k získání poznatků o tom, jak

návštěvníci používají naše stránky. Jsme tak schopni určit, co návštěvníky stránek oslovuje, díky čemuž

dokážeme stránky průběžně vylepšovat a měřit účinnost naší reklamy a komunikace.

 

 

REKLAMNÍ SOUBORY COOKIE

Reklamní soubory cookie si pamatují vámi preferované produkty a stránky a obecně také to, že jste

stránky navštívili. Na základě vašich návštěv a chování na našich stránkách a na internetových portálech

třetích stran se snažíme vám zobrazovat reklamy, které jsou relevantní pro vaši osobu a vaše zájmy.

Podle těchto zájmů vytváříme segmentovaný profil a následně obsah a reklamu na našich stránkách

přizpůsobujeme různým skupinám návštěvníků. Tímto způsobem se informace o vašich zájmech mohou

pokusit zjistit také třetí strany, které soubory cookie šíří prostřednictvím našich stránek. Na základě

těchto zjištění vám pak na internetových stránkách, které nepatří společnosti Best of the Best, mohou

prezentovat obsah a reklamy dle vašeho možného zájmu. V tomto případě mohou být informace o vaší

současné návštěvě stránek kombinovány s informacemi o vašich předchozích návštěvách na jiných než

našich stránkách. Reklamní soubory cookie navíc slouží k omezení počtu zobrazení konkrétní reklamy a

k měření účinnosti reklamy.

I když tyto reklamní soubory cookie nebudou používány, můžete se na našich stránkách setkat s

reklamou, která však nebude přizpůsobena vašim zájmům. Taková reklama může být například

přizpůsobena obsahu stránek. Internetová reklama na bázi obsahu je podobná reklamě v televizi. Pokud

v televizi sledujete například pořad o vaření, často se během reklamních přestávek v průběhu tohoto

pořadu setkáte s reklamami na kuchyňské výrobky.

Naše stránky umožňují sociálním sítím (jako jsou např. Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn), které

jsou provozované třetími stranami, aby zde umístily soubory cookie. Obsah stránek tak můžete sdílet na

sociálních sítích. Uvedené třetí strany mohou soubory cookie používat k vlastním účelům. Best of the Best

nemá žádnou kontrolu nad tím, jak tyto sociální sítě používají vaše údaje. Podrobnosti o souborech

cookie používaných sociálními sítěmi najdete v jejich zásadách vztahujících se na ochranu soukromí a

používání těchto souborů.

 

 

SDÍLENÍ SOUBORŮ COOKIE

Tyto informace budeme sdílet, pouze pokud nám to umožňuje zákon. To znamená, že pokud je váš souhlas právním základem na takové sdílení, požádáme vás o předchozí souhlas se sdílením „souborů cookie“ nebo jejich použitím přidruženími a dceřinými společnostmi.

 

 

KONTROLA NASTAVENÍ SOUBORŮ COOKIE

Nabízíme vám možnost udělit souhlas s používáním souborů cookie nebo nastavit preference týkající se určitých kategorií souborů cookie kliknutím na pole „Nastavení cookies“ umístěné na banneru. Vaše preference můžete kdykoli změnit kliknutím na hypertextový odkaz, který je k dispozici na našich webových stránkách - což také umožňuje odvolat souhlas, který jste nám dříve dali. Tento hypertextový odkaz obsahuje seznam všechanalytických a reklamních souborů cookie.

Mějte prosím na paměti, že v současné době nevyužíváme technické řešení, které by nám umožnilo reagovat na pokyn „Nesledovat“ z prohlížeče.

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Budeme tyto Zásady používání souborů cookie průběžně kontrolovat a čas od času je aktualizujeme. Jakékoli

změny těchto Zásad požívaní souborů cookie budou zveřejněny na naší webové stránce a budete o nich

informováni. Nejnovější verzi najdete na této webové stránce.

Máte-li jakékoli další dotazy nebo komentáře, napište nám na info@bestofthebest.cz

Nejnovější verze těchto Zásad používaní souborů cookie je datována: 1.1.2023

bottom of page